1 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

KIJNER ARTUR

Cet. KIJNER ARTUR, domiciliat în mun. Chişinău, str.  Cireşilor nr.43, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţie a imobilului  nr. 4524 din  03.06.2014, autentifiucat de notarul public Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.