27 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Junea Evghenia

Cet. Junea Evghenia, domiciliată în or. Bender, str. Industrialinaia, 95, ap. 3, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare înregistrat cu nr. 2188 din 14.03.2008, autentificat de notarul privat Cîrboba Liubovi.