22 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

JUNCU NICOLAE

cet. JUNCU NICOLAE, domiciliat în mun. Orhei, str. La Hotar nr.17 aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1885 din 29.04.2004, autentificat de către ntarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.