18 februarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Jucova Valentina

Cet. Jucova Valentina, domiciliată în orş. Anenii Noi, sat. Albiniţa, str. Socoleni nr. xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial – Certificatul de moştenitor testamentar cu nr. 1170 din 23.12.1998 eliberatde notarul Pârcălab Valentina.