1 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

JOSU CONSTANTIN

Cet. JOSU CONSTANTIN, domiciliat în s.Tătăreşti r-nul Străşeni, reprezentantul cet.JOSU VIORICA, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor testamentar, nr.5683 eliberat la 14.12.2004 de către notarul Goncearuc Galina.