11 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

JOSAN MARIA

JOSAN MARIA, domiciliată în satul Larga, raionul Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 6410 din  13.11.2003,   eliberat de notarul Strîmbu Valentina.