26 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Jnipor-Gheras Mihaela

Cet. Jnipor-Gheras Mihaela, domiciliată în s. Burlăneşti, r-nul Edineţ, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Certificat de calitate de moştenitor nr. 1997 din 06.06.2018, eliberat de notarul Moscalu Elena.