15 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Jitaru Alexei

Jitaru Alexei, IDNP 0982402344800, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare a imobilului cu nr. 4030 din data de 23.06.2015, autentificat de notarul public Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, nr.12.