7 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Jicov Liudmila

cet. Jicov Liudmila,  domiciliat în R.Moldova,.Soroca,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificate de moştenitor legal  nr.3181 din 24.08.2006,  eliberat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco