2 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Jerebelovschi Valentin

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dl Jerebelovschi Valentin, domiciliat în or. Ocnița, str. Voievozilor, nr. 5, ap. 1, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal din data de 02.02.2009 cu nr. 734, eliberat de notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21 ”a”, R. Moldova.