29 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

JĂPĂLĂU Sergiu

Cet. JĂPĂLĂU Sergiu, domiciliat în or. Cupcini, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 2583 din 25.05.2006.