7 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

JANU VICTOR

Cet. JANU VICTOR, domiciliat în str. Varlaam, nr. 43, ora;ul glodeni, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Conrtactului de vînzare-cumpărare cu nr. 6841 din 30.08.2007, autentificat de notarul privat Claudia Patereu, cu sediul în str. Suveranităţii, 6, or. Glodeni, R. Moldova.