13 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

JALOBA Veaceslav

Cet. JALOBA Veaceslav, domiciliat în s. Hancăuţi, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 583 din 28.01.2013 autentificat de notarul Morea Galina.