2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ivanenco Natalia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Ivanenco Natalia aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie înregistrat cu nr. 3730 din 19.07.2018, eliberat de notarul Belicesco Oleg.