5 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ivancișin Irina

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Ivancișin Irina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificat de moștenitor în caz de comoștenitori nr. 1-194 din 22.02.2022, eliberat de notarul Belicesco Oleg.