13 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

IUȘTEIN ALEXANDR

IUȘTEIN ALEXANDR, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vînzare – cumpărare a bunului imobil nr.7527 din data 11.05.2010, autentificat de către notarul Reşetnicov Ala.