24 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Iusiumbeli Maria

Cet. Iusiumbeli Maria, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, s. Copciac str. K Marx 57, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de mostenitor nr. 3704 din 21.04.2015, întocmit de notarul Arnaut Alexandr.