3 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Iuscoveț Raisa

Cet. Iuscoveț Raisa, domiciliată în mun. Bălți, str. Vl. Korolenko, nr. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 2/2-1310 din 26.07.1978, întocmit de notarul Popovici Maria, pe numele cet. Iuscoveț Vladimir.