10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

IUȘCA VALERIU

IUȘCA VALERIU, cetăţean al R. Moldova, data naşterii 21.02.1963, IDNP -0982702484873, domiciliat în R. Moldova, mun. Chișinău, str. P. Zadnipru, nr. 11, ap. 30,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 5130 din data de 24.06.2015, eliberat de notarul Guzun Aliona din  or. Briceni,  str. Independenței 19/3,  R. Moldova.