25 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Isac Olga

cet. Isac Olga,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.2421 din 29.12.2016, autentificate  de către notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco.