24 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Iovu Andrei

Cet. Iovu Andrei, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alehandru Hâjdeu nr. 122, ap. 24, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de pămînt nr. 3141 din 29.08.2008, autentificat de notarul privat Valentina Pârcălab.