29 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Întreprinderea Individuală „ICAR ROŞCA”

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Întreprinderea Individuală „ICAR ROŞCA”, sediul în or. Briceni, str. Cehov, 1, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractelor de vânzare-cumpărare nr. 214 din 19.01.2004, nr. 1897 din 06.04.2004 şi nr. 1824 din 20.03.2006, autentificate de notarul Strîmbu Valentina.