20 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ILIEȘ SERGIU

Cet. ILIEȘ  SERGIU, domiciliat în R. Moldova, orașul Căușeni, str. Poleanicikin, nr.31, ap. 7, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată   nr. 6935 din 15.09.2011, autentificat de notarul Belciug Petru.