1 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ilcenco Nina

Cet. Ilcenco Nina, născută la data de 11.12.1954 număr de identificare 2002003110726, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, mun. Chişinău, str. Cornului nr. 9, bl. 1, ap. 57 aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 8029 din data de 20.10.2011, de către notarul Pîslari Tatiana, de către notarul Pîslari Tatiana