28 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

IARMALIUC VIOLETA

IARMALIUC VIOLETA,  cu domiciliu în sat. Moșana, r-nul Dondușeni, solicit acordarea asistenţei la publicarea avizului pe pagina oficială a Camerei Notariale www.cnm.md, cu privire la pierderea următoarelor acte:      Contract de vînzare cumpărare nr. 4758 din 26.09.2006,     autentificat de notarul privat Ludmila Dolineanu.

Notarul Danil Anghelina