22 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Iacubovschi Oxana

Cet. Iacubovschi Oxana, domiciliată în mun. Bălți, str. N Iorga, 22, ap. 72, în calitate de administrator al SC ”VADIPRODVAL” SRL, IDNO 1004602004614, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 3292 din 21.06.2012, întocmit de notarul Chiriliuc Iurii pe numele SC ”VADIPRODVAL” SRL.