15 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Iacoban Galina

Cet. Iacoban Galina, născut (ă) la 02.05.1968, IDNP – 20070320111330,  domiciliat(-ă)  în s.Racovăţ, r-nul Soroca,  Republica Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 2741 din 19.03.2013, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.