17 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

HUZUN DOMNICA

Cet. HUZUN DOMNICA, domiciliată în sat. Albineţul Vechi, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor legal cu nr.1466 din 05.01.2001, autentificat la biroul notarului Hanganu Carolina din or.Făleşti.