11 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

HARITON NATALIA

Cet. HARITON NATALIA, cetățean al Republicii Moldova, născut/ă la 09.11.1968, numărul de identificare 2003020053003, domiciliat/ă în RM, r-nul Hîncești, sat. Bozieni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr.1-1717 din 12.11.2021, eliberat de notarul Bulgac Svetlana, cu sediul biroului în mun. Hîncești.