27 iunie, 2024 Mostenire

HAIDĂU VASILE

Informaţie
privind deschiderea procedurii succesorale

Notarul Bloşenco Diana, cu sediul biroului: mun. Chişinău, str. Academiei, nr. 12, tel. (022) 72 99 46, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. HAIDĂU VASILE, cetăţean al R. Moldova, născut la 01.01.1954, decedat la 01.02.2023 în mun. Chișinău, com. Trușeni, IDNP 0962307898613, cu reședința obișnuită în mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 57A, Republica Moldova.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru 05.09.2024 (cinci septembrie, anul două mii douăzeci şi patru).
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitori vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.