21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Hacina Nicolae

Cet. Hacina Nicolae, domiciliat în satul Susleni, raionul Orhei, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr.3124 din 07.03.2013, eliberat de notarul Lencuţa Iulia.