12 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Guzun Tamara

cet.Guzun Tamara, născută la 20.05.1954, IDNP 0992701270713, domiciliată în Republica Moldova, mun. Orhei, str.Iakir, nr.37, ap.7, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului cu nr. 3-1542 din 10.04.1998, eliberat de notarul Lencuța Iulia, cu sediul în mun. Orhei, str.V.Mahu 143, ap.1.