16 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GUZUN NICOLAE

Cet. `GUZUN  NICOLAE, domiciliat în satul Chiţcanii Vechi, raionul Teleneşti, R. Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: TESTAMENT autentificat din numele cet. GUZUN MARIA la data de 21.10.2009 cu nu. de registru 5645  de notarul  public ŞCOLNIC VIORICA cu sediul de activitate în or. Teleneşti.