2 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GUZUN ANDREI

Cet. GUZUN ANDREI, domiciliat în satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.11218 din 19.08.2011, eliberat de notarul public, Iliescu Ludmila.