17 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GUŢU VICTOR

Cet. GUŢU VICTOR, domiciliat în mun.Chişinău, str. Alba-Iulia, nr.23, bl.1, ap.1, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: ___CONTRACT___  nr. ___3415____ din __18.04.2007__, întocmit de notarul ____ONOFREI TATIANA_____.