20 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Guţu Tatiana

Cet. Guţu Tatiana, domiciliată în rl. Căuşeni, sat. Fârlădeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului nr. 2601 din 16.08.2004, autentificat de notarul Pârcălab Valentina.