21 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

GUŢU TATIANA

Cet. GUŢU TATIANA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Mărculeşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 4288 din 07.12.1994, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.