1 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GUŢU Ana

Cet. GUŢU Ana, domiciliată în sat. Gordineşti, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 2572 din 06.03.2018 autentificat de notarul Morea Galina.