10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gusan Diana

cet. Gusan Diana,  domiciliat în Soroca, R.Moldova, Soroca  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donatie nr.8617 din 21.09.2012,  autentificat de  notarul Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian

ordin de incasare nr. 85026  din 18.01.2024