10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gurmeza Vera

Gurmeza Vera, data nașterii 01.10.1962, numădomiciliată în Republica Moldova, Leova, Sărata-Răzeși, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Contractul de donație nr. 4207 din data de 17.07.2018, autentificat de către notarul Palic Fedora