5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GURIUC IOANA

cet. GURIUC IOANA, domiciliată în sat. Sămănanca, raionul Orhei aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr. 9659 din 13.12.2019, eliberat de notarul Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei.