27 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gureva Eugenia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet.Gureva Eugenia, domiciliată în R.Moldova, raionul Edineț, s.Viișoara, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.3207 din 18.09.2006 eliberat de notarul Nimerenco Silvia.