24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gurețcaia Marina

Cet.GUREȚCAIA MARINA, domiciliată în or.Tiraspol, str-la Zapadnîi nr.17/4 ap.142, aduce la cunoştinţă despre pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare a nr.7311, nr.7315, nr.7313, nr.7310, nr.7312, nr.7316, nr.7309 din 01.08.2012, autentificate de notar public Liudmila Ganeva și Certificat de moștenitor legal nr.3982 din 16.08.2004, autentificat de notar Sencenco Rimma.