4 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Guja Lidia

Cet. Guja Lidia, cu domiciliul în s. Talmaza, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatului de proprietate și Certificatului de moștenitor legal eliberate de notarul Luchian Anatolie cu nr. 10253 și cu nr. 10256 la 18.11.2008.