14 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GUDUMAC Zinovia

Cet. GUDUMAC Zinovia, domiciliată în s. Trinca, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 2433 din 27.06.2009 eliberat de notarul privat Antoficiuc Alexandru.