22 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Gudumac Marina

Gudumac Marina, domiciliată în satul Iabloana, raionul Glodeni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea actlui notarial: Certificat de moștenitor testamentar cu nr. 4443 din 22.04.2013, eliberat de notarul public Patereu Claudia, cu sediul în str. Suveranității 6, or. Glodeni, Republica Moldova.