4 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GUDUMAC

Cet. GUDUMAC Andrei, domiciliat în s. Chetroşica Nouă, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de schimb nr. 392 din 28.01.2003 autentificat de notarul Morea Galina.