8 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GRUMAȚCHI GHEORGHE

Cet. GRUMAȚCHI GHEORGHE, domiciliat în s. Rădulenii Vechi r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor nr. 219 din 11.01.2019, eliberat de notarul Buzu Iadviga.