2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GROSU LILIAN

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. GROSU LILIAN, domiciliat în satul Pruteni, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale:
– Certificatului de moştenitor testamentar nr. 1088 eliberat de not. LEONID TATIAN la 22.03.2004