24 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Grosu-Iașciuc Livia

Dna Grosu-Iașciuc Livia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentul din data de 22.07.2010 nr.6705, întocmit de către notarul Zara Corina.